Mountain stone

This stone photo was taken on Transfagarasan on the way to Balea Lake